projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages

6. ТУРИЗЪМ

Планира се изготвяне на карта за културен туризъм в Община Пазарджик, която ще улесни запознаването на жителите и гостите на общината с историческите и културни забележителности.

         Планира се създаването на Консултативен съвет по въпросите на туризма, в чийто състав да участват с равен брой представители на местната администрация и на регионални или общински музеи, от една страна, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

Целите и дейностите на Съвета по туризъм ще бъдат да изгражда стратегии за развитие на видовете туризъм, за които нашият регион има предпоставки и природни дадености, като културно-исторически туризъм, планински туризъм, селски туризъм, спортно-приключенски туризъм, както и различни видове алтернативен туризъм.

Проучване на възможности за откриване и направа на нови екопътеки и туристически маршрути в Община Пазарджик.

Ежегодно провеждане на летен лагер „Школа по планинарство” на хижа „Добра Вода”.