projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages

7. СПОРТ

Община Пазарджик ще съсредоточи усилията си за възраждане на професионалните футбол и волейбол в Пазарджик. Насърчаване на аматьорски спорт и финансиране на разнообразни по вид прояви и събития, свързани с масовия спорт за граждани от различни възрастови групи. Изграждане на нови и поддръжка на стари спортни и детски площадки, включително футболни игрища и зони за уличен фитнес.

Развитието на спорта в Община Пазарджик ще продължи в няколко направления:

І Спорт за всички, или т.н. масов спорт, който предвижда:

1. Осигуряване на свободен достъп на спортната база с квалифицирани специалисти във ваканционните дни за приобщаване на учениците и децата в неравностойно положение към занималня с физически упражнения и спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

2. Осигуряване на богат общински спортен календар по различните видове спорт за учениците по възрасти от Община Пазарджик.

ІІ Високо спортно майсторство:

За реализиране на всички планирани цели е необходимо и развитие на материалната база, изразяващо се в:

- Възстановяване и модернизиране на спортната зала, прилежащите и помещения и спортни площадки на „Зоната на здравето” и приспособяване за спортуване на хора с увреждания.

- Реновиране на стадион „Г. Бенковски”, позволяващо водене подготовката на отборите по футбол и лека атлетика и провеждане на официални срещи и състезания.

- Продължаване модернизирането на спортните зали „Васил Левски”, „Младост” и комплекс „Хебър” с цел превръщането им в притегателен център на подрастващите за занималня с физически упражнения и спорт.

- Изграждане на зона за фитнес на открито в парк „Острова” и парк „Стадиона”.