projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ...

PostHeaderIconСъобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ...

There are no translations available.