projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 242

PostHeaderIconСписък 242

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

 

публикувано в четвъртък, 25.02.2016г.          

валидно до 10.03.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002064 от 22.10.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ПАВЛОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №110, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-19 от 25.02.2016г.

2.

ПДП002148 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ПАВЛОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №110, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-19 от 25.02.2016г.

3.

АУ002213 от 19.11.2015г.

 

АУЗД

“АГРОЦЕНТЪР ТРАКИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №103

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-36 от 25.02.2016г.

4.

ПДП002561 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

“АГРОЦЕНТЪР ТРАКИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №103

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-36 от 25.02.2016г.

5.

АУ002292 от 08.12.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКА БОНЕВА БУЗДРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Казармена” №003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ж-1 от 25.02.2016г.

6.

ПДП002645 от

12.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЖИВКА БОНЕВА БУЗДРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Казармена” №003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ж-1 от 25.02.2016г.

7.

АУ002295 от 09.12.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №005, ет.04, ап.008

******

ДПС

Изх №13-И-20 от 25.02.2016г.

8.

ПДП002637 от

09.12.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №005, ет.04, ап.008

******

ДПС

Изх №13-И-20 от 25.02.2016г.

9.

АУ002297 от 10.12.2015г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ДУДУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №11, вх.Б, ет.3, ап.4

******

ДПС

Изх №13-Л-8 от 25.02.2016г.

10.

ПДП002640 от

10.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ДУДУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №11, вх.Б, ет.3, ап.4

******

ДПС

Изх №13-Л-8 от 25.02.2016г.

11.

АУ002303 от 14.12.2015г.

 

АУЗД

“ЙЕРИСОС” ЕООД

с.Звъничево, общ. Пазарджик

******

ДПС

Изх №13-38-37 от 25.02.2016г.

12.

ПДП002647 от

14.12.2015г.

 

ПОКАНА

“ЙЕРИСОС” ЕООД

с.Звъничево, общ. Пазарджик

******

ДПС

Изх №13-38-37 от 25.02.2016г.

13.

АУ002311 от 16.12.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЛУМБЕВА-ГЯВУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №010, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-19 от 25.02.2016г.

14.

ПДП002667 от

21.12.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЛУМБЕВА-ГЯВУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №010, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-19 от 25.02.2016г.

15.

АУ002312 от 16.12.2015г.

 

АУЗД

“АНТИКА” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-35 от 25.02.2016г.

16.

ПДП002654 от

16.12.2015г.

 

ПОКАНА

“АНТИКА” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-35 от 25.02.2016г.

17.

АУ002325 от 21.12.2015г.

 

АУЗД

“СПЕКТЪР-М” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №55, ет.2, ап.3

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-39 от 25.02.2016г.

18.

ПДП002671 от

21.12.2015г.

 

ПОКАНА

“СПЕКТЪР-М” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №55, ет.2, ап.3

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-39 от 25.02.2016г.

19.

АУ002044 от 21.10.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА Д ИВАНОВА

гр.Стара Загора, ”Три Чучура” №47

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-12 от 25.02.2016г.

20.

ПДП002121 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА Д ИВАНОВА

гр.Стара Загора, ”Три Чучура” №47

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-12 от 25.02.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.02.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.03.2016г.