projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик.