projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвентаризация и планиране в горските територии собственост на Община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно инвентаризация и планиране в горските територии собственост на Община Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание с чл. 89, ал.3 от Наредба № 18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Община Пазарджик дава възможност на всички заинтересовани да се запознаят на място с изготвения горскостопанския план в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.6, ст.603 или ст.608.

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА