projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в публично обсъждане на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Пазарджик.

PostHeaderIconПокана за участие в публично обсъждане на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Пазарджик.

П О К А Н А

 

 

        На основание, чл. 90 от Наредба № 18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии, във връзка с разглеждане, приемане и утвърждаване на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Пазарджик

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

кани всички заинтересовани на 22.03.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Пазарджик.


ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА