projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 243

PostHeaderIconСписък 243

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

 

публикувано в понеделник, 14.03.2016г.          

валидно до 28.03.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000682 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

СОФИЯ АНГЕЛОВА ТАШЕВА

с.Добровница, ул.”Седма” №047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-24    от 14.03.2016г.

2.

ПДП000694 от

08.04.2015г.

 

ПОКАНА

СОФИЯ АНГЕЛОВА ТАШЕВА

с.Добровница, ул.”Седма” №047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-24    от 14.03.2016г.

3.

АУ001893 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

ТАНЯ СМИЛЕНОВА КАРАМИНОВА

с.Мало Конаре, ул.”Осемнадесета” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-5    от 14.03.2016г.

4.

ПДП001957 от

23.09.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ СМИЛЕНОВА КАРАМИНОВА

с.Мало Конаре, ул.”Осемнадесета” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-5    от 14.03.2016г.

5.

АУ002167 от 05.11.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ПЕНЕВ

с.Добровница, ул.”Седма” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-22    от 14.03.2016г.

6.

ПДП002239 от

06.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ПЕНЕВ

с.Добровница, ул.”Седма” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-22    от 14.03.2016г.

7.

АУ002254 от 27.11.2015г.

 

АУЗД

ИВО ЦВЕТАНОВ ПАТАЛЕНСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-23    от 14.03.2016г.

8.

ПДП002599 от

30.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИВО ЦВЕТАНОВ ПАТАЛЕНСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-23    от 14.03.2016г.

9.

АУ002260 от 01.12.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

с.Добровница, ул.”Седма” №032

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Х-3    от 14.03.2016г.

10.

ПДП002608 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

с.Добровница, ул.”Седма” №032

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Х-3    от 14.03.2016г.

11.

АУ002268 от 02.12.2015г.

 

АУЗД

ЕЛКА МАРИНОВА МАРИНОВА

с.Говедаре, ул. “Двадесет и седма” №052

******

ДПС

Изх №13-Е-6    от 14.03.2016г.

12.

ПДП002602 от

02.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛКА МАРИНОВА МАРИНОВА

с.Говедаре, ул. “Двадесет и седма” №052

******

ДПС

Изх №13-Е-6    от 14.03.2016г.

13.

АУ002269 от 02.12.2015г.

 

АУЗД

ЛУКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

с.Говедаре, ул. “Двадесет и осма” №005

******

ДПС

Изх №13-Л-9    от 14.03.2016г.

14.

ПДП002603 от

02.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЛУКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

с.Говедаре, ул. “Двадесет и осма” №005

******

ДПС

Изх №13-Л-9    от 14.03.2016г.

15.

АУ002279 от 07.12.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №013, вх.Б, ет.08, ап.024

******

ДПС

Изх №13-Д-15    от 14.03.2016г.

16.

ПДП002622 от

07.12.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №013, вх.Б, ет.08, ап.024

******

ДПС

Изх №13-Д-15    от 14.03.2016г.

17.

АУ002294 от 09.12.2015г.

 

АУЗД

СУЛТАНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА

с.Звъничево, ул. “Двадесета” №002

******

ДПС

Изх №13-С-25    от 14.03.2016г.

18.

ПДП002636 от

09.12.2015г.

 

ПОКАНА

СУЛТАНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА

с.Звъничево, ул. “Двадесета” №002

******

ДПС

Изх №13-С-25    от 14.03.2016г.

19.

АУ002313 от 17.12.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №027, ет.05, ап.024

******

ДПС

Изх №13-А-21    от 14.03.2016г.

20.

ПДП002656 от

17.12.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №027, ет.05, ап.024

******

ДПС

Изх №13-А-21    от 14.03.2016г.

21.

АУ002317 от 17.12.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АТАНАСОВ ДЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №014, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-12    от 14.03.2016г.

22.

ПДП002655 от

17.12.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ДЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №014, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-12    от 14.03.2016г.

23.

АУ002316 от 17.12.2015г.

 

АУЗД

“ЕЙЧ ДИ ТИ ГРУП” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №1, ет.4, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-47    от 14.03.2016г.

24.

ПДП002657 от

17.12.2015г.

 

ПОКАНА

“ЕЙЧ ДИ ТИ ГРУП” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №1, ет.4, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-47    от 14.03.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.03.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.03.2016г.