projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик".