projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на доброволно формирование при община Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на доброволно формирование при община Пазарджик".