projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ "За училище", кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ "За училище", кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик".