projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Бюджет и финанси

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017

Бюджет 2017 (20.03.2017)


Отчет за изпълнение на бюджета за 2016

Годишен финансовотчет за 2015Бюджет 2016

ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2016 ГОДИНА

ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2016 ГОДИНА

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2016 ГОДИНА

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

РАЗМЕР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 2016 ГОДИНА

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2016 ГОДИНА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2016 ГОДИНА