projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Христо Ботев" и Общежитие...

PostHeaderIconСъобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Христо Ботев" и Общежитие...