projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 244

PostHeaderIconСписък 244

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в четвъртък, 19.05.2016г.          

валидно до 02.06.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000011 от 19.02.2016г.

 

АУЗД

ДЕЛЧО МИТКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №245

******

ДПС

Изх №13-Д-25    от 19.05.2016г.

2.

АУ000012 от 25.02.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №094, ет.02, ап.030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-38    от 19.05.2016г.

3.

АУ000015 от 02.03.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №006, ет.05, ап.018

******

ДПС

Изх №13-С-46    от 19.05.2016г.

4.

АУ000018 от 10.03.2016г.

 

АУЗД

СУНАЙ ЙОЗЕМИР

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №16, ет.1, ап.2

******

ДПС

Изх №13-С-47    от 19.05.2016г.

5.

АУ000023 от 17.03.2016г.

 

АУЗД

СТЕФЧО ЖИВКОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №097, ет.04

******

ДПС

Изх №13-С-48    от 19.05.2016г.

6.

АУ000025 от 18.03.2016г.

 

АУЗД

ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ОМЕРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №075, ет.03, ап.011

******

ДПС

Изх №13-В-22    от 19.05.2016г.

7.

АУ000026 от 21.03.2016г.

 

АУЗД

ВИТАН САШОВ ВЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №019

******

ДПС

Изх №13-В-23    от 19.05.2016г.

8.

АУ000027 от 21.03.2016г.

 

АУЗД

КЕВА ЩЕРЕВА БАРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №009, вх.Б, ет.06, ап.042

******

ДПС

Изх №13-К-13    от 19.05.2016г.

9.

АУ000030 от 22.03.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ НАСКОВ ФИЛИПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх №13-Е-9    от 19.05.2016г.

10.

АУ000031 от 22.03.2016г.

 

АУЗД

ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

с.Хаджиево, ул.”Шестнадесета” №002

******

ДПС

Изх №13-Д-26    от 19.05.2016г.

11.

АУ000037 от 22.03.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.03, ап.014

******

ДПС

Изх №13-К-14    от 19.05.2016г.

12.

АУ000041 от 24.03.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЗИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №091, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-М-34    от 19.05.2016г.

13.

АУ000045 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ЦЕРОВСКА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №074, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-Ц-4    от 19.05.2016г.

14.

АУ000046 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНОВ ЙОРДАНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Петдесет и седма” №010

******

ДПС

Изх №13-Л-16    от 19.05.2016г.

15.

АУ000048 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №001, ет.07, ап.027

******

ДПС

Изх №13-Г-25    от 19.05.2016г.

16.

АУ000049 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВА КАРАМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №009, ет.07, ап.026

******

ДПС

Изх №13-Е-10    от 19.05.2016г.

17.

АУ000050 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №015, ет.02, ап.028

******

ДПС

Изх №13-М-35    от 19.05.2016г.

18.

АУ000053 от 25.03.2016г.

 

АУЗД

ЗАПРИН МИХАЛОВ МИХАЙЛОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и седма” №004

******

ДПС

Изх №13-З-5    от 19.05.2016г.

19.

АУ000057 от 28.03.2016г.

 

АУЗД

ЙОРДАН МАРИНОВ НЕДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №104, ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх №13-Й-10    от 19.05.2016г.

20.

АУ000058 от 28.03.2016г.

 

АУЗД

МИЛЧО ХРИСТОВ РАНГЕЛОВ

с.Хаджиево, ул.”Първа” №030

******

ДПС

Изх №13-М-36    от 19.05.2016г.

21.

АУ002322 от 21.12.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №019

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-22    от 19.05.2016г.

22.

ПДП002672 от 21.12.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №019

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-22    от 19.05.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.05.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.06.2016г.