projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 246

PostHeaderIconСписък 246

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 23.08.2016г.          

валидно до 07.09.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000120 от 03.05.2016г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИЯ ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №12

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-36 от

23.08.2016г.

2.

АУ000133 от 05.05.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №14

******

ДПС

Изх № 13-И-58 от

23.08.2016г.

3.

АУ000136 от 05.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КУБРАТОВ РУЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №30

******

ДПС

Изх № 13-Г-39 от

23.08.2016г.

4.

АУ000145 от 05.05.2016г.

 

АУЗД

ДЕЯН ДИМИТРОВ КАЦАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №74, вх.А, ет.8, ап.23

******

ДПС

Изх № 13-Д-48 от

23.08.2016г.

5.

АУ000161 от 10.05.2016г.

 

АУЗД

МАРИАНА ПЕТРОВА СИМОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов “ №39, ет.2

******

ДНИ / ТБО/ ДПС

Изх № 13-М-51 от

23.08.2016г.

6.

АУ000164 от 10.05.2016г.

 

АУЗД

ИВАН КИРИЛОВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски “ №98, ет.5, ап.15

******

     ДПС

Изх № 13-И-59 от

23.08.2016г.

7.

АУ000165 от 10.05.2016г.

 

АУЗД

ИВАН КРЪСТАНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал Стамболийски“ №110, ет.4, ап.30

******

ДПС

Изх № 13-И-60 от

23.08.2016г.

8.

АУ000173 от 11.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЛЮБЧОВ ВЛАДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий“ №23, ет.5, ап.14

******

ДПС

Изх № 13-Г-40 от

23.08.2016г.

9.

АУ000201 от 16.05.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев “ №7,вх.В, ет.7, ап.19

******

ДПС

Изх № 13-Д-49 от

23.08.2016г.

10.

АУ000209 от 16.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИЦА ДИМИТРОВА ХАЛАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Червен Стоян “ №10

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Г-41 от

23.08.2016г.

11.

АУ000215 от 17.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТКО АНГЕЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна “ №14, ет.4, ап.7

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-П-37 от

23.08.2016г.

12.

АУ000217 от 17.05.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №92, ет.2, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-Д-50 от

23.08.2016г.

13.

АУ000220 от 17.05.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов “ №87, ет.8, ап.22

******

ДПС

Изх № 13-И-61 от

23.08.2016г.

14.

АУ000221 от 18.05.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ ПЕЩЕРЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Любен Каравелов “ №23

******

ДПС

Изх № 13-Е-20 от

23.08.2016г.

15.

АУ000229 от 18.05.2016г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН РУСЕВ САВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа”№13, вх.В, ет.4, ап.59

******

ДПС

Изх № 13-Ц-8 от

23.08.2016г.

16.

АУ000237 от 19.05.2016г.

 

АУЗД

СЕВДАЛИНА ГАНЧЕВА ТАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”В.Априлов”№3, ет.3, ап.10

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-С-70 от

23.08.2016г.

17.

АУ000248 от 19.05.2016г.

 

   АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ст.Караджа” №76, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-В-37 от

23.08.2016г.

18.

АУ000252 от 19.05.2016г.

 

   АУЗД

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ПАСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №62, вх.А, ет.2, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-44 от

23.08.2016г.

19.

АУ000256 от 20.05.2016г.

 

   АУЗД

ВАСИЛКА СТОИЛОВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гълъбец” №5

******

ДПС

Изх № 13-В-39 от

23.08.2016г.

20.

АУ000260 от 20.05.2016г.

 

   АУЗД

ИЛИЯН НАСКОВ КАЦАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №6, вх.В, ет.4

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-И-62 от

23.08.2016г.

21.

АУ000265 от 20.05.2016г.

   АУЗД

ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа ”№2, ет.4, ап.22

******

       ДПС

Изх № 13-И-63 от

23.08.2016г.

22.

АУ000269 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №2, ет.5, ап.24

******

ДПС

Изх № 13-С-71 от

23.08.2016г.

23.

АУ000270 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

СПАС РАЙКОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №12, ет.6, ап.23

******

ДПС

Изх № 13-С-72 от

23.08.2016г.

24.

АУ000277 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №9, ет.3, ап.6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-51 от

23.08.2016г.

25.

АУ000278 от

25.05.2016г.

 

АУЗД

МАЯ ИВАНОВА ВОЙНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №9, ет.3, ап.6

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-52 от

23.08.2016г.

26.

АУ000281 от

25.05.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СЪБКОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №27, ет.7, ап19

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-45 от

23.08.2016г.

27.

АУ000283 от

25.05.2016г.

 

АУЗД

СТАНОЙ ИЛИЕВ КУЗМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” №22, ет.2, ап7

*****

ДПС

Изх № 13-С-73 от

23.08.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.08.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.09.2016г.