projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 247

PostHeaderIconСписък 247

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
 
публикувано в петък, 26.08.2016г.          
валидно до 09.09.2016, 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000140 от 05.05.2016г.

 

АУЗД

ЗАКИР МЕХМЕД МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №5, ет.3, ап.14

******

ДПС

Изх № 13-З-9 от

26.08.2016г.

2.

АУ000154 от 09.05.2016г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ТЕЛБИЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №5

******

ДПС

Изх № 13-С-75 от

26.08.2016г.

3.

АУ000179 от 11.05.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР САШОВ ФЕРДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №16

******

ДПС

Изх № 13-К-30 от

26.08.2016г.

4.

АУ000182 от 11.05.2016г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Минзухар” №3

******

ДПС

Изх № 13-П-38 от

26.08.2016г.

5.

АУ000185 от 12.05.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАРПУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум “ №5, ет.2

******

ДНИ / ТБО/ ДПС

Изх № 13-Е-21 от

26.08.2016г.

6.

АУ000195 от 13.05.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАРАТИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мусала“ №9, ет.2, ап.4

******

     ДПС

Изх № 13-Н-42 от

26.08.2016г.

7.

АУ000228 от 18.05.2016г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №12, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Л-25 от

26.08.2016г.

8.

АУ000239 от 19.05.2016г.

 

АУЗД

ЗОРКА АСЕНЧОВА ЗАПРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица“ №153

******

ДПС

Изх № 13-З-10 от

26.08.2016г.

9.

АУ000242 от 19.05.2016г.

 

АУЗД

АСЕН СТОЯНОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак“ №7, ет.5, ап.27

******

ДПС

Изх № 13-А-47 от

26.08.2016г.

10.

АУ000259 от 20.05.2016г.

 

АУЗД

ЯНКО СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна“ №74

******

ДПС

Изх № 13-Я-6 от

26.08.2016г.

11.

АУ000282 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

БЛАГОВЕСТ КРАСИМИРОВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ “ №9, вх.А, ет.3, ап.7

******

ДПС

Изх № 13-Б-13 от

26.08.2016г.

12.

АУ000284 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

ЦЕЦА ВЕЛИЧКОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски “ №113, ет.6, ап.24

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-9 от

26.08.2016г.

13.

АУ001708 от 11.08.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ СЛАВЧОВ КАВРЪКОВ

гр.Варна, ул.”Генерал Столетов “ №92, ет.6

******

ДПС

Изх № 13-И-64 от

26.08.2016г.

14.

ПДП001770

от 12.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ СЛАВЧОВ КАВРЪКОВ

гр.Варна, ул.”Генерал Столетов “ №92, ет.6

******

ДПС

Изх № 13-И-64 от

26.08.2016г.

15.

СН000034 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СТОЯН ПЕТРОВ БОЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.9, ап.52

******

ДПС

Изх № 13-С-76 от

26.08.2016г.

16.

СН000035 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СЪБЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Скобелев” №15, ет.5, ап.13

******

ДПС

Изх № 13-А-48 от

26.08.2016г.

17.

СН000036 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ИВО РАДКОВ ЛУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №4

******

ДПС

Изх № 13-И-65 от

26.08.2016г.

18.

СН000045 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

НЕВЕНКА АНГЕЛОВА КРИВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №2, вх.А, ет.4, ап.12

******

ДПС

Изх № 13-Н-43 от

26.08.2016г.

19.

СН000047 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

КАЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙЧЕВА

с.Паталеница, ул.”Шестнадесета” №2 А

******

ДПС

Изх № 13-К-31 от

26.08.2016г.

20.

СН000048 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАВРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №30, ет.4, ап.8

******

ДПС

Изх № 13-Г-42 от

26.08.2016г.

21.

СН000049 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов ”№11, ет.6, ап.23

******

       ДПС

Изх № 13-Д-52 от

26.08.2016г.

22.

СН000050 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ СЪБЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев”№15, ет.5, ап.13

******

ДПС

Изх № 13-Д-53 от

26.08.2016г.

23.

СН000057 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПЕТЪР БОЙКОВ СЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”К.Честименски” №41, вх.В, ет.5, ап.82

******

ДПС

Изх № 13-П-39 от

26.08.2016г.

24.

СН000062 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ПЕЕВ

с.Црънча, ул.”Първа” №52

******

ДПС

Изх № 13-П-40 от

26.08.2016г.

25.

СН000063 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ПЕЕВ

с.Црънча, ул.”Първа” №52

*****

ДПС

Изх № 13-П-40 от

26.08.2016г.

26.

СН000065 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДИАНА ДИМИТРОВА ПОЛЕЖАНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №2, ет.8, ап31

*****

ДПС

Изх № 13-Д-54 от

26.08.2016г.


27.

СН000073 от 10.06.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №72, ет.1, ап.2

*****

ДПС

Изх № 13-Н-44 от

26.08.2016г.


28.

АУ000288 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

ОЛГА ТОДОРОВА ЦИКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” №8, ет.2

*****

ДПС

Изх № 13-О-2 от

26.08.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.08.2016г.
Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.09.2016г.