projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.

PostHeaderIconПроект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
Приложено изпращаме Ви предложение относно Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.
Предложението ще се докладва от госпожа Гергана Табакова – директор дирекция “Образование и култура”.
 
 
Приложение: по един брой
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ:
Кмет на Община Пазарджик
 
 
 
 
Съгласувал ПАО:
 
Съгласувал:
Гергана Табакова
Директор дирекция “Образование и култура”
 
Изготвил:
Вяра Пейкина
Главен експерт ДЗ, дирекция “Образование и култура”