projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 248

PostHeaderIconСписък 248

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 12.09.2016г.          

валидно до 26.09.2016г., 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и / или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ003295 от 23.12.2014г.

 

АУЗД

АНАС ШАУАФ

гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина ул.”Дим. Благоев ” № 11

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-51             от 12.09.2016г.

2.

ПДП003484 от

29.12.2014г.

 

ПОКАНА

АНАС ШАУАФ

гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина ул.”Дим. Благоев ” № 11

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-51             от 12.09.2016г.

3.

АУ000431 от 02.06.2016г.

АУЗД

ГЕОРГИ ВЕЛКОВ САВОВ

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Дунав ” № 006, ет.11, ап.055

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-43             от 12.09.2016г.

4.

АУ000432 от 02.06.2016г.

АУЗД

ЯНКО МИХАЙЛОВ

КАРАТЛИЕВ

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Портокал ” № 008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Я-7           от 12.09.2016г.

5.

АУ000433 от 02.06.2016г.

АУЗД

ИВАНКА СПАСОВА САВОВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Дунав ” № 006, ет.11, ап.055

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-68             от 12.09.2016г.

6.

АУ000434 от 02.06.2016г.

АУЗД

РОЗА МИХАЙЛОВА КАРАТЛИЕВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Портокал ” № 008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-16             от 12.09.2016г.

7.

АУ000436 от 02.06.2016г.

АУЗД

АГРОТЕХ СВД ООД

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Градинарска ” № 47, ет.2, ап.5

******

ДПС

Изх № 13-38-101             от 12.09.2016г.

8.

АУ000437 от 02.06.2016г.

АУЗД

ДАМЯН ЯНКОВ КОСТАНЕВ

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Р. Даскалов ” №018, ет.05, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-58         от 12.09.2016г.

9.

АУ000440 от 02.06.2016г.

АУЗД

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА БИКОВА

гр. Пазарджик, ул.”Теменуга” №004

******

ДПС

Изх № 13-З-12             от 12.09.2016г.

10.

АУ000441 от 02.06.2016г.

АУЗД

МАРИЯ ЗАПРИНОВА СТРАТЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Болнична” №033, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-М-54             от 12.09.2016г.

11.

АУ000446 от 02.06.2016г.

АУЗД

АТАНАСКА МИТКОВА БОЯНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Огоста”   № 599

******

ДПС

Изх № 13-А-54             от 12.09.2016г.

12.

АУ000447 от 02.06.2016г.

АУЗД

ЖИВКО ТОДОРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 040, вх.А, ет.02, ап.003        

******

ДПС

Изх № 13-Ж-4           от 12.09.2016г.

13.

АУ000449 от 03.06.2016г.

 

АУЗД

ИВАН КАЛОЯНОВ АСЕНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Луда Яна” № 070        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-72             от 12.09.2016г.

14.

СН000077 от 10.06.2016г.

 

съобщение

МИЛВА ХОУМ ЕООД

гр. Пазарджик, ул. ”Ал. Стамболийски” № №12        

******

 

Изх № 13-38-102             от 12.09.2016г.

15.

СН000078 от 10.06.2016г.

 

съобщение

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, ул.”Г.С. Раковски” №005, ет.10, ап.060

******

 

Изх № 13-Д-59             от 12.09.2016г.

16.

СН000079 от 10.06.2016г.

 

съобщение

ИВАН АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

с. Црънча, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №003

******

 

Изх № 13-И-69             от 12.09.2016г.

17.

ПДП002270 от 12.11.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПАЛЕШНИКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Ник. Вапцаров” № 025, ет.03

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Н-48             от 12.09.2016г.

18.

ПДП002297от

13.11.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН МЕТОДИЕВ БЪРЗЕВ

с. Мало. Конаре, общ. Пазарджик ул.”Шестдесет и първа” № 006

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-С-79             от 12.09.2016г.

19.

ПДП002479 от 17.11.2015г.

 

ПОКАНА

Красимира Тодорова Георгиева

с. Братаница, общ. Пазарджик ул.”Шеста” № 003А

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-К-32             от 12.09.2016г.

20.

ПДП002482 от

17.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Батак” № 016

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-71             от 12.09.2016г.

21.

ПДП002515 от 18.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ГЕОРГЙЕВА ПЕНЧЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Пловдивска ” № 049, ет.05, ап.015

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-70             от 12.09.2016г.

22.

ПДП002519от

18.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА СПАСОВА ИЛИЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Петър Бонев ” № 104, ет.01, ап..003

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-М-53             от 12.09.2016г.

23.

ПДП002530 от 18.11.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ СТОЙНОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Св. Арахангел” № 018, ет.04, ап.008

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-53             от 12.09.2016г.

24.

ПДП002531 от

18.11.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

ШПИРИНДОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Пловдивска” № 050, ет.05, ап.014

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Г- 44             от 12.09.2016г.

25.

ПДП002537от 18.11.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГИНИН

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” № 057, ет.01

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-52             от 12.09.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.09.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.09.2016г.