projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на следните отпадъци.

PostHeaderIconСъобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на следните отпадъци.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК със съдействието на «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»АД и „НОРД МАСЛА“ ЕАД, „НОРД ГУМИ“ ЕАД, „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД и „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД уведомяват жителите на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, за предстояща кампания за разделно събиране на следните отпадъци:

  • негодни за употреба батерии и акумулатори
  • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
  • отработени масла
  • излезли от употреба гуми
  • излезли от употреба моторни превозни средства

 

Желаещите да се включат, могат да предадат своите отпадъци в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на 30 Септември 2016 г. и на 04 Ноември 2016 г. от 10.00 часа до 14.00 часа. на площад „Константин Величков”, гр. Пазарджик.

Излезлите от употреба МПС може да се предават, след уговорка с лице, представител на организацията, на следния тел.: +359 2 967 62 21