projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015”

PostHeaderIconСъобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 06.10.2016, 10:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик

 от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа

в рамките на проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44-И-385

21.09.2016

Иван Георгиев Пенчев

социален работник

ИРМ: община Панагюрище

допуска се до събеседване

44-М-395

21.09.2016

Мариета Стоянова Илиева

социален работник

община Пазарджик

допуска се до събеседване

44-М-395

21.09.2016

Мариета Стоянова Илиева

Началник екип

допуска се до събеседване

44-С-495

27.09.2016

Светлана Илиева Стаменова

социален работник

община Пазарджик

допуска се до събеседване

44-С-496

27.09.2016

Светлана Илиева Стаменова

Началник екип

допуска се до събеседване

44-М-405

29.09.2016

Марияна Димитрова Кърпачева

социален работник

ИРМ: община Велинград

допуска се до събеседване

44-E-218

29.09.2016

Елисавета Боревой Миланова

социален работник

ИРМ: община Велинград

допуска се до събеседване

44–В-375

29.09.2016

Величка Светославова

Захариева

социален работник

ИРМ: община Ракитово

допуска се до събеседване

44-В-376

29.09.2016

Венера Алексиева Ибчева

социален работник

ИРМ: община Ракитово

допуска се до събеседване

44–В-377

30.09.2016

Виолетка Стефанова Янева

социален работник

община Пазарджик

допуска се до събеседване

44–М-409

30.09.2016

Маргарита Ангелова Ангелова

социален работник

община Пазарджик

допуска се до събеседване