projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 249

PostHeaderIconСписък 249

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 05.10.2016г.          

валидно до 19.10.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000289 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ЩЕРЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх №13-К-36 от 05.10.2016г.

2.

АУ000293 от 25.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧОБАЛИГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №061, ет.02, ап.008

******

ДПС

Изх №13-Г-48 от 05.10.2016г.

3.

АУ000296 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит І” №057

******

ДПС

Изх №13-П-52 от 05.10.2016г.

4.

АУ000297 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ПАЛАШЕВ

гр.Пазарджик, бул.”България” №058, ет.02, ап.002

******

ДПС

Изх №13-Б-16 от 05.10.2016г.

5.

АУ000303 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЕТРЕНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №006, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-60 от 05.10.2016г.

6.

АУ000304 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-50 от 05.10.2016г.

7.

АУ000305 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ЯНКО ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-9 от 05.10.2016г.

8.

АУ000309 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ДИАНА ДИМОВА ДОНЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №135, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Д-63 от 05.10.2016г.

9.

АУ000322 от 27.05.2016г.

 

АУЗД

ДАМЯН ПЕТРОВ РОПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели” №019, вх.В, ет.05, ап.043

******

ДПС

Изх №13-Д-64 от 05.10.2016г.

10.

АУ000334 от 27.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЪРЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №055, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-49 от 05.10.2016г.

11.

АУ000337 от 27.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТКО АНГЕЛОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Градски пазар” №045

******

ДПС

Изх №13-П-53 от 05.10.2016г.

12.

АУ000340 от 27.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОЕРИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Андонови” №003

******

ДПС

Изх №13-Г-50 от 05.10.2016г.

13.

АУ000344 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

ИВО ИВАНОВ ПИПОНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №018, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх №13-И-74 от 05.10.2016г.

14.

АУ000347 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АСЕНОВ БОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №005, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-51 от 05.10.2016г.

15.

АУ000353 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА КАЛЕЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №002, ет.06, ап.024

******

ДПС

Изх №13-Е-26 от 05.10.2016г.

16.

АУ000361 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

МАРТИН НАСКОВ ХАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №030, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх №13-М-59 от 05.10.2016г.

17.

АУ000362 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

АСЕН РАЙКОВ ЖИВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №008, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх №13-А-58 от 05.10.2016г.

18.

АУ000364 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДЕЧЕВСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша” №087

******

ДПС

Изх №13-П-51 от 05.10.2016г.

19.

АУ000371 от 30.05.2016г.

 

АУЗД

“САЙМЪН ИНВЕСТМЪНТ” ООД

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №5, вх.Б, ет.5, ап.19

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-109 от 05.10.2016г.

20.

АУ000372 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ТОДОР ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №014, ет.07

******

ДПС

Изх №13-Т-16 от 05.10.2016г.

21.

АУ000373 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТОЙЧЕВ УЧКУРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №097, ет.03, ап.007

******

ДПС

Изх №13-С-84 от 05.10.2016г.

22.

АУ000376 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ТОШКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №080, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-П-48 от 05.10.2016г.

23.

АУ000379 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЯ БЛАГОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №062, вх.Б, ет.10, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-49 от 05.10.2016г.

24.

АУ000386 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найден Геров” №018

******

ДПС

Изх №13-Л-27    от 05.10.2016г.

25.

АУ000392 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ЗДРАВКО ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №41, вх.Б, ет.7, ап.57

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-З-16 от 05.10.2016г.

26.

АУ000397 от 31.05.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ХРИСТОВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №10, вх.А, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-50 от 05.10.2016г.

27.

АУ000403 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО ЛАЗАРОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №008, ет.06, ап.018

******

ДПС

Изх №13-В-47 от 05.10.2016г.

28.

АУ000410 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ЕЛИ ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №002, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-25 от 05.10.2016г.

29.

АУ000411 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ЯНКУЛ НИКОЛАЕВ КУРИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Я-8 от 05.10.2016г.

30.

АУ000580 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №091, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-Г-47 от 05.10.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.10.2016г.