projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 251

PostHeaderIconСписък 251

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано във вторник, 11.10.2016г.          

валидно до 25.10.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000306 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ИЛИНКА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА

гр.Стрелча, ул.”Танчо Шотлеков” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-75    от 11.10.2016г.

2.

АУ000314 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №052

******

ДПС

Изх №13-С-90    от 11.10.2016г.

3.

АУ000315 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №031, ет.06, ап.042

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-28    от 11.10.2016г.

4.

АУ000416 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

САШО СПАСОВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №028, ет.07, ап.025

******

ДПС

Изх №13-С-91    от 11.10.2016г.

5.

АУ000423 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ТЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №041, ет.08, ап.031

******

ДПС

Изх №13-Т-17    от 11.10.2016г.

6.

АУ000428 от 02.06.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №281А

******

ДПС

Изх №13-Х-11    от 11.10.2016г.

7.

АУ000429 от 02.06.2016г.

 

АУЗД

ФИЛИП ВАСИЛЕВ МИХОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №008, ет.02

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ф-3    от 11.10.2016г.

8.

АУ000512 от 08.06.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР САШОВ БАТАКЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” №060

******

ДПС

Изх №13-К-38    от 11.10.2016г.

9.

АУ000515 от 08.06.2016г.

 

АУЗД

МИХАИЛ СВЕТОСЛАВОВ ШУРАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №014, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-66    от 11.10.2016г.

10.

АУ000532 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

НЕДЕЛКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-54    от 11.10.2016г.

11.

АУ000535 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ

гр.София, ул.”Пиротска” №120, ет.3, ап.8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-67    от 11.10.2016г.

12.

АУ000558 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

РУМЕН ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.07, ап.026

******

ДПС

Изх №13-Р-19    от 11.10.2016г.

13.

АУ000560 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА СУХАРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №029, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-63    от 11.10.2016г.

14.

АУ000561 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ СУХАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №029, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Б-19    от 11.10.2016г.

15.

АУ000563 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ЙОРДАНОВ ЦРЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.06, ап.041

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-76    от 11.10.2016г.

16.

АУ000565 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАПРЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-49    от 11.10.2016г.

17.

АУ000567 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

ТОМИНА ИВАНОВА КОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №002, ет.12, ап.061

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-18    от 11.10.2016г.

18.

АУ000569 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №001, ет.06, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-92    от 11.10.2016г.

19.

АУ000577 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

НЕНЧО ШЕНКОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042

******

ДПС

Изх №13-Н-55    от 11.10.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.10.2016г.