projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти „Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик“

PostHeaderIcon„Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик“

Наименование

Дата на публикуване/ Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

13.10.2016

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

03.11.2016

Договор, включително приложенията към него

09.11.2016

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП