projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

PostHeaderIconСъобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

There are no translations available.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44-А-460

10.10.2016

Анета Йорданова Иванова

 

не е уточнена

не се допуска до събеседване

44-Л-376

11.10.2016

Лилия Матеева Войнова

 

 

медицинска сестра

не се допуска до събеседване

/лицето е в надтрудоспособна възраст/

44–С-534

11.10.2016

Славейка Димитрова Тренкова

 

 

медицинска сестра

не се допуска до събеседване

/не отговаря на изискването за образователна степен/

44–М-433

11.10.2016

Мая Георгиева Теодосиева

 

 

медицинска сестра

не се допуска до събеседване

/не отговаря на изискването за образователна степен/