projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

PostHeaderIconСъобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик

 

от подбор на персонал /трудови договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44-М-426

10.10.2016

Мая Траянова Камберова

специален педагог

допуска се до събеседване

44-С-533

10.10.2016

Славка Александрова Манолова

 

медицинска сестра

допуска се до събеседване

44-П-308

11.10.2016

Петя Руменова Николова

 

 

соц. работник в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

допуска се до събеседване

44-П-309

 

 

  

11.10.2016

 

Петя Руменова Николова

соц. работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

допуска се до събеседване

 

   44-П-310

 

11.10.2016

 

Петя Руменова Николова

 

соц. работник в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа; ФРРУ”

допуска се до събеседване

   44–Д-401

11.10.2016

Дора Димитрова Коцева

 

медицинска сестра

допуска се до събеседване

44–М- 427

11.10.2016

Мария Иванова Темелкова

медицинска сестра

 

допуска се до събеседване

44-З-110

11.10.2016

Здравка Лазарова Вачева

рехабилитатор

допуска се до събеседване

 

44-И-407

11.10.2016

Илияна Красимирова Атанасова

 

соц. работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

допуска се до събеседване

44-Р-259

12.10.2016

Румяна Петрова Зяпкова

Психолог

 

допуска се до събеседване

44-Р-260

12.10.2016

Румяна Петрова Зяпкова

 

 

социален работник

в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

допуска се до събеседване

44-Р-261

12.10.2016

Румяна Петрова Зяпкова

 

социален работник

в услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа; ФРРУ”;”Сем.конс. и подкрепа”

допуска се до събеседване

44-Л-242

12.10.2016

Лиляна Спасова Стоянова

 

Психолог

 

допуска се до събеседване

44-Й-139

12.10.2016

Йорданка Димитрова Панкова

 

Психолог

допуска се до събеседване

44-П-311

12.10.2016

Петя Костадинова Нанова

 

 

соц. работник и медиатор в услугите „Ранна интервенция на уврежданията”; „Предоставяне на психологическа подкрепа; ФРРУ”;”Сем.конс. и подкрепа

допуска се до събеседване

44-Н-363

12.10.2016

Ненка Здравкова Нанова

 

хигиенист

допуска се до събеседване