projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

PostHeaderIconСъобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик

 

от подбор на персонал /граждански договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44–Б-123

11.10.2016

Благовеста Георгиева Костова

 

 

акушерка

допуска се до събеседване

44–Д-403

12.10.2016

Дора Симеонова Панчева

 

 

педиатър

допуска се до събеседване

   44–Л-241

12.10.2016

Людмила Запрянова Бояджиева

 

 

гинеколог

допуска се до събеседване