projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 252

PostHeaderIconСписък 252

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано във вторник, 18.10.2016г.          

валидно до 01.11.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000655 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-31    от 18.10.2016г.

2.

АУ000657 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

СОНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №030, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-93    от 18.10.2016г.

3.

АУ000658 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ЯНКОВА МИХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №027, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Е-32    от 18.10.2016г.

4.

АУ000659 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №057, ет.08, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-53    от 18.10.2016г.

5.

АУ000663 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТО ЕМИЛОВ САШОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №052

******

ДПС

Изх №13-Х-12    от 18.10.2016г.

6.

АУ000669 от 17.06.2016г.

 

АУЗД

“ПОЛИТЕКС” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №61

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-119    от 18.10.2016г.

7.

АУ000671 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

МАКСИМ ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №047, вх.А, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-67    от 18.10.2016г.

8.

АУ000675 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №107

******

ДПС

Изх №13-Р-20    от 18.10.2016г.

9.

АУ000679 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №019, ет.06, ап.023

******

ДПС

Изх №13-П-57    от 18.10.2016г.

10.

АУ000684 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

ИВАН МЛАДЕНОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №009, ет.05, ап.018

******

ДПС

Изх №13-И-77    от 18.10.2016г.

11.

АУ000686 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №002, ет.04, ап.031

******

ДПС

Изх №13-Н-59    от 18.10.2016г.

12.

АУ000689 от 20.06.2016г.

 

АУЗД

“ПЕЛТЕКОВА” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Алеко Константинов” №26

******

ДПС

Изх №13-38-120    от 18.10.2016г.

13.

АУ000709 от 21.06.2016г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №026, ет.02, ап.003

******

ДПС

Изх №13-А-64    от 18.10.2016г.

14.

АУ000711 от 21.06.2016г.

 

АУЗД

ГРОЗДЕНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №024, ет.04, ап.008

******

ДПС

Изх №13-Г-54    от 18.10.2016г.

15.

АУ000712 от 21.06.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЗАПРИНОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Владая” №002, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-П-58    от 18.10.2016г.

16.

АУ000715 от 21.06.2016г.

 

АУЗД

СОНА РАДИН

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №092, ет.03, ап.031

******

ДПС

Изх №13-С-94    от 18.10.2016г.

17.

АУ000719 от 21.06.2016г.

 

АУЗД

ЕЛКА ПЕТРОВА ШУРАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №002, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-33    от 18.10.2016г.

18.

АУ000722 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯН ИВАНОВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-68    от 18.10.2016г.

19.

АУ000727 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

ЕДУАРД БОНЧОВ МАНОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №042, ет.08, ап.023

******

ДПС

Изх №13-Е-34    от 18.10.2016г.

20.

АУ000728 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦАРСКИ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №149

******

ДПС

Изх №13-И-78    от 18.10.2016г.

21.

АУ000736 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №014, ет.06, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-95    от 18.10.2016г.

22.

АУ000737 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

БОНКА ИВАНОВА ШУТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.06, ап.040

******

ДПС

Изх №13-Б-20    от 18.10.2016г.

23.

АУ000738 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АНТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №010, ет.02

******

ДПС

Изх №13-Н-60    от 18.10.2016г.

24.

АУ000742 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯН МИХАЙЛОВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №009,   ет.09, ап.033

******

ДПС

Изх №13-И-79    от 18.10.2016г.

25.

АУ000743 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №039

******

ДПС

Изх №13-С-96    от 18.10.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.11.2016г.