projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 253

PostHeaderIconСписък 253

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 19.10.2016г.          

валидно до 02.11.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000581 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-М-69 от 19.10.2016г.

2.

АУ000582 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №041, ет.06, ап.023

******

ДПС

Изх №13-И-80 от 19.10.2016г.

3.

АУ000588 от 13.06.2016г.

 

АУЗД

ЮСЕЙН РЕМЗИ АХМЕДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №037

******

ДПС

Изх №13-Ю-3 от 19.10.2016г.

4.

АУ000590 от 14.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕНЧОВ ДЮЛГЯРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Петринин” №050

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-62   от 19.10.2016г.

5.

АУ000593 от 14.06.2016г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №021, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-98 от 19.10.2016г.

6.

АУ000594 от 14.06.2016г.

 

АУЗД

ТОДОР ДРАГОЕВ САПУНДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Освобождение” №3, ет.3, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-20 от 19.10.2016г.

7.

АУ000598 от 14.06.2016г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №050, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-55 от 19.10.2016г.

8.

АУ000600 от 14.06.2016г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА НОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №002, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-35 от 19.10.2016г.

9.

АУ000602 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

ИЛИН ДЕЯНОВ РАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №007, ет.02

******

ДПС

Изх №13-И-81 от 19.10.2016г.

10.

АУ000606 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ИЛИЕВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №007, ет.01, ап.025

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-65 от 19.10.2016г.

11.

АУ000607 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

ДАРИНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №004, вх.А, ет.05, ап.013

******

ДПС

Изх №13-Д-68 от 19.10.2016г.

12.

АУ000608 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ТЕОДОРОВ ЧАЛЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №038, вх.А,ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх №13-П-59 от 19.10.2016г.

13.

АУ000609 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

СОНЯ МАРИНОВА ФЕРА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.021

******

ДПС

Изх №13-С-99 от 19.10.2016г.

14.

АУ000613 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

АНТОН ПЕТРОВ БЛАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №008, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-66 от 19.10.2016г.

15.

АУ000617 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

РОСАНА ТОМОВА БЛАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №008, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-21 от 19.10.2016г.

16.

АУ000626 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА БОЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №010, ет.08, ап.032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-100 от 19.10.2016г.

17.

АУ000631 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №025, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-З-18 от 19.10.2016г.

18.

АУ000637 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯ НИКОЛОВ ШУМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Евлоги и Христо Георгиеви” №001, ет.01, ап.1

******

ДПС

Изх №13-И-82 от 19.10.2016г.

19.

АУ000644 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

МАНОЛ АСЕНОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №228

******

ДПС

Изх №13-М-70 от 19.10.2016г.

20.

АУ000647 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

ВАНЯ АТАНАСОВА ТРОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №08, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-50 от 19.10.2016г.

21.

АУ000649 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

ЕРМА ПЕТКОВА ДУЛЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №095

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-36 от 19.10.2016г.

22.

АУ000615 от 15.06.2016г.

 

АУЗД

“КОНСОРЦИУМ ЧЕПИНСКА-ЗИВА”

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №1, ет.8

******

ДПС

Изх №13-38-121 от 19.10.2016г.

23.

АУ000630 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

КОРПОРЕЙТ СТРОЙ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №017

******

ДПС

Изх №13-38-122 от 19.10.2016г.

24.

АУ000629 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

“МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №012

******

ДПС

Изх №13-38-123 от 19.10.2016г.

25.

АУ000628 от 16.06.2016г.

 

АУЗД

“ФЛЕКС ОФИСЕС ИЙСТ ЮРЪП” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Мадара” №20, ет.4

******

ДПС

Изх №13-38-124 от 19.10.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.11.2016г.