projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 254

PostHeaderIconСписък 254

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 19.10.2016г.          

валидно до 02.11.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000748 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Банчев” №014,

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-63    от 19.10.2016г.

2.

АУ000753 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР САШОВ МИТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх. А, ет.03, ап.008

******

ДПС

Изх №13-Л-28    от 19.10.2016г.

3.

АУ000759 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН БОЯНОВ СТОИЧКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №104

******

ДПС

Изх №13-С-101    от 19.10.2016г.

4.

АУ000760 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА-ПЕЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №004, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-51    от 19.10.2016г.

5.

АУ000762 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №004, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-52    от 19.10.2016г.

6.

АУ000764 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

САНДО ЙОСКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №010, ап. 015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-102    от 19.10.2016г.

7.

АУ000765 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ НАСКОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №010, ет.05, ап. 015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-37    от 19.10.2016г.

8.

АУ000774 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ЕТ”ПЕТЕЯ-ЛУАН НГУЕН”

гр.Пазарджик, ул.”Марица ” №16, ет.05, ап.049

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-125    от 19.10.2016г.

9.

АУ000775 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №021, вх.А, ет.06, ап.018

******

ДПС

Изх №13-Е-38    от 19.10.2016г.

10.

АУ000776 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ МЪРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №007, ет.08, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-69    от 19.10.2016г.

11.

АУ000786 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ САШОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №058, ет.06, ап. 016

******

ДПС

Изх №13-Н-64    от 19.10.2016г.

12.

АУ000790 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ЯСЕНОВ ШИПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №041

******

ДПС

Изх №13-Е-39    от 19.10.2016г.

13.

АУ000791 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

РУМЕН АТАНАСОВ БОЯДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №005, ет.05, ап.040

******

ДПС

Изх №13-Р-22    от 19.10.2016г.

14.

АУ000793 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

КРЪСТЬО СТЕФЧОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх. А, ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх №13-К-39    от 19.10.2016г.

15.

АУ000797 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

АТАНАСКА СТЕФАНОВА ШОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №036, ет.04

******

ДПС

Изх №13-А-67    от 19.10.2016г.

16.

АУ000810 от 27.06.2016г.

 

АУЗД

МАРГАРИТА ЙОСИФОВА ЯНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №032, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-71    от 19.10.2016г.

17.

АУ000811 от 27.06.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР АТАНАСОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №129

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-40    от 19.10.2016г.

18.

АУ000812 от 27.06.2016г.

 

АУЗД

СПАС ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №057, ет.04, ап.013

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-103    от 19.10.2016г.

19.

АУ000813 от 27.06.2016г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №024, вх.А, ет.01, ап. 002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-19    от 19.10.2016г.

20.

АУ000826 от 27.06.2016г.

 

АУЗД

“ЕВРОСЕРВИЗ 1” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №1А

******

ДПС

Изх №13-38-126    от 19.10.2016г.

21.

АУ000828 от 28.06.2016г.

 

АУЗД

“ДРАГОН ЕКС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №002, ет.03, офис 5

******

ДПС

Изх №13-38-127    от 19.10.2016г.

22.

АУ000839 от 01.07.2016г.

 

АУЗД

“БУЛДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №012, ет.003

******

ДПС

Изх №13-38-128    от 19.10.2016г.

23.

АУ000848 от 06.07.2016г.

 

АУЗД

“ВИОНАС КЛУБ” ООД

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №003, вх.В, ап.018

******

ДПС

Изх №13-38-129    от 19.10.2016г.

 

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.11.2016г.