projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

PostHeaderIconУпражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

There are no translations available.


Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

04.11.2016

Обявление

04.11.2016

Документация за участие / Образци

04.11.2016

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Съобщение за отваряне на ценови оферти

18.01.2017

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

06.02.2017

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка