projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

PostHeaderIconСПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44-К-283

25.10.2016

Костадин Димитров Лазаров

 

 

управител

не се допуска до събеседване

/не отговаря на изискването за образователна степен/

 

44-В-439

28.10.2016

Венета Атанасова Минкова

счетоводител/касиер/домакин

не се допуска до събеседване

/не отговаря на изискването за образователна степен/