projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

PostHeaderIconСПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик

 

от подбор на персонал /трудови и граждански договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44–Я-42

24.10.2016

Янчо Николов Дрянов

 

юрист

допуска се до събеседване

44–В-429

25.10.2016

Веселина Любомирова Кузева

 

медиатор

допуска се до събеседване

   44-К-289

28.10.2016

Красимира Георгиева Сариева

 

стоматолог

допуска се до събеседване

   44–С-587

28.10.2016

Сашка Георгиева Кънева – Кайтазова

 

стоматолог

допуска се до събеседване

   44–К-29

28.10.2016

Кристина Серьожева Гангова

 

медиатор

допуска се до събеседване

   44–И-448

28.10.2016

Ирина Иванова Стаматова

 

управител

допуска се до събеседване

   44-Р-278

28.10.2016

Росица Иванова Генова

 

управител

допуска се до събеседване

   44-Я-43

28.10.2016

Цонка Николаева Караджова

 

счетоводител/касиер/домакин

допуска се до събеседване

   44-Д-435

28.10.2016

Диана Лазарова Минчева

 

счетоводител/касиер/домакин

допуска се до събеседване

   44-Я-44

28.10.2016

Крум Иванов Иванов

 

юрист

допуска се до събеседване

 44-В-439

28.10.2016

Венета Атанасова Минкова

 

медиатор

   допуска се до събеседване

 

   44-И-449

28.10.2016

Илиян Красимиров Траянов

гинеколог

   допуска се до събеседване