PostHeaderIconКонференция по проект „Работилница за детски мечти“ на СНЦ „Ресурсен център за европейско сътрудничество“