projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

PostHeaderIconСписък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

There are no translations available.

Съобщение относно списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен II – ри етап от подбор на специалисти на трудови и граждански договори

в рамките на проект ”Център за социално включване и развитие” град Пазарджик

 

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

точки

1

Мая Траянова Камберова

 

специален педагог

89

2

Петя Руменова Николова

 

социален работник

87

3

Славка Александрова Манолова

 

медицинска сестра

93

4

Здравка Лазарова Вачева

 

рехабилитатор

91

5

 

Илияна Красимирова Атанасова

социален работник

78

6

 

Дора Димитрова Коцева

медицинска сестра

72

7

 

Мария Иванова Темелкова

медицинска сестра

97

8

 

Благовеста Георгиева Костова

акушерка

95

9

 

Румяна Петрова Зяпкова

психолог

90

10

 

Петя Костадинова Нанова

социален работник

67

11

 

Ненка Здравкова Нанова

хигиенист

84

 

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо в срок до 11.11.2016 г. същите да подадат писмено заявление /свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложат следните документи: свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; ЕР на ТЕЛК /ако притежават/.