projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 255

PostHeaderIconСписък 255

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 07.11.2016г.          

валидно до 21.11.2016г., 17:00 часа           

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001133 от 16.08.2016г.

 

АУЗД

БИСЕР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,         ул.”Хаджи Р. Хаджиилиев ” №044

******

ДПС

Изх №У000077 от 07.11.2016г.

2.

АУ001151 от 17.08.2016г.

 

АУЗД

ЛЮБО ТОМОВ ЛИНКОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,           ул.”Металик ” №010

******

ДПС/ДНИ/

ТБО

Изх №У000079 от 07.11.2016г.

3.

АУ001174 от 18.08.2016г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,           ул.”Булаир” №037

******

ДНИ/ТБО

Изх №У000081 от 07.11.2016г.

4.

АУ001180 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

АНЧЕ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,         ул.”Пловдивска ” №075, ет.06

******

ДНИ/ТБО

Изх №У000083 от 07.11.2016г.

5.

АУ001189 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СТОЯНОВ СУРДЖИЙСКИ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,         ул.”Пловдивска ” №035, ет.01, ап.023

******

ДПС/ДНИ/

ТБО

Изх №У000087 от 07.11.2016г.

6.

АУ001203 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕНЧЕВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,         ул.” Добри Чинтулов ” № 009

******

ДПС

Изх №У000088 от 07.11.2016г.

7.

АУ001204 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Огоста” №031

******

ДНИ/ТБО

Изх №У000089 от 07.11.2016г.

8.

АУ001222 от 22.08.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Алеко Константинов ” №026

******

ДНИ/ТБО

Изх №У000092 от 07.11.2016г.

9.

АУ001225 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Георги Райков ” №009, ет.02, ап.9

******

ДПС

Изх №У000094 от 07.11.2016г.

10.

АУ001230 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

Димитър Милтиадиев Папиванов

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,         ул.”Ц. Церковски ” №002, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ ТБО

Изх №У000096 от 07.11.2016г.

11.

АУ001245 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

ТЕТЯНА ИВАНОВА СОЦЕНКО

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Илион Стамболиев ” № 053

******

ДНИ/ ТБО

Изх № У000085     от   07.11.2016г.

12.

АУ001278 от 24.08.2016г.

АУЗД

ГЕОРГИ ДАМЯНОВ СТОЯНОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Минзухар ” № 003

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000086     от   07.11.2016г.

13.

АУ001339 от 26.08.2016г.

АУЗД

ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” № 009

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00090   от   07.11.2016г.

14.

АУ001384 от 29.08.2016г.

АУЗД

ФАНКА ПЕГРОВА ШОПОВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,           ул.”Свети Арахангел” № 015

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00091     от   07.11.2016г.

15.

АУ001389 от 29.08.2016г.

АУЗД

МАРИН ЖЕЛЯЗКОВ ЕНДЖОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,           ул.”Цар Асен ” № 002А, ет.04, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00093     от   07.11.2016г.

16.

АУ001398 от 29.08.2016г.

АУЗД

КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ КИСЕЛОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,           ул.”Димитър Греков ” №010, ет.6, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00095     от   07.11.2016г.

17.

АУ001404 от 30.08.2016г.

АУЗД

ХАРИ ПАВЛОВ АСИЕВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Хр. Ботев” № 059, вх.Б, ет.06, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00097     от   07.11.2016г.

18.

АУ001413 от 30.08.2016г.

АУЗД

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РАДУЛОВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Мак Гахан ” №032, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № У00098     от   07.11.2016г.

19.

АУ001449 от 01.09.2016г.

АУЗД

ВЕБЕР АЛОИС

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Цар Освободител ” №079

******

ДПС

Изх № У00099     от   07.11.2016г.

20.

АУ001469 от 08.09.2016г.

АУЗД

ЗАФИР ЗАФИРОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Пловдивска” №066, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № У000100   от 07.11.2016г.

21.

АУ001491 от 16.09.2016г.

АУЗД

Стефан Ангелов Йосифов-Флайшман

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик                  ул. ”Луда Яна” № 059

******

ДПС

Изх № У000101     от   07.11.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.11.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.11.2016г.