projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 256

PostHeaderIconСписък 256

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във понеделник, 07.11.2016г.          

валидно до 21.11.2016г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000850 от 07.07.2016г.

 

АУЗД

ВЕЛКО ДИМИТРОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” № 093. ет.05, ап.013

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № У000032

от 07.11.2016г.

2.

АУ000851 от 07.07.2016г.

 

АУЗД

„ДЕНИС- ТРАНС 9” ЕООД

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Кочо Честименски” № 41

******

ДПС

 

Изх № У000034

от 07.11.2016г

3.

АУ000853 от 11.07.2016г.

АУЗД

ВАЛСИМПЕКС ЕООД

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Петър Бонев” № 100, ет.4, ап.8

******

ДПС

Изх № У000036

от 07.11.2016г

4.

АУ000854 от 12.07.2016г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Странджата” № 002

******

ДПС

Изх № У000039

от 07.11.2016г

5.

АУ000855 от 12.07.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 012, ет.04, ап.013

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № У000041

от 07.11.2016г

6.

АУ000856 от 13.07.2016г.

 

АУЗД

РАЙКО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Луда Яна” № 040

******

 

ДПС

Изх № У000045

от 07.11.2016г.

7.

АУ000862 от 13.07.2016г.

 

АУЗД

СИЛВИЯ ИВАНОВА

ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Бузлуджа” № 037, ет.08, ап.047

******

ДПС

Изх № У000048

от 07.11.2016г.

8.

АУ000869 от 14.07.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

СТАНКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Болнична ”   № 049, ет.03, ап.007

******

ДПС

Изх № У000052

от 07.11.2016г.

9.

АУ000879 от 15.07.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Никола Вапцаров” № 004

******

ДПС

Изх № У000054

от 07.11.2016г.

10.

АУ000881 от 15.07.2016г.

 

АУЗД

СТАНИСЛАВ ФЕДЕВ МИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 013, вх.В, ет.08,а п.022

******

ДПС

Изх № У000057

от 07.11.2016г.

11.

АУ000882 от 15.07.2016г.

 

АУЗД

АНДРЕЙ АПОСТОЛОВ ЧАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март”   № 008,в х.А, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № У000068

от 07.11.2016г.

12.

АУ000884 от 15.07.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙКИН

гр. Пазарджик , ул.” Георги Бенковски ” № 127, ет.05, ап.014

******

ДПС

Изх № У000069

от 07.11.2016г.

13.

АУ000888 от 18.07.2016г.

 

АУЗД

ПЕНКА ПЕТРОВА КУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 012, ет.02, ап.004

******

ДПС

 

Изх № У000070

от 07.11.2016г.

14.

АУ000889 от 18.07.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН СПАСОВ СМИЛЕНОВ

гр.Пазарджик, Обш.Пазарджик, ул.”Преспа” № 061, ет.04, ап.036

******

ДПС

 

Изх № У000071

от 07.11.2016г.

15.

АУ000890 от 18.07.2016г.

 

АУЗД

ВЕРКА АСЕНОВА   МИШЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Гарибалди” № 001

******

ДПС

Изх № У000072

от 07.11.2016г

16.

АУ000895 от 18.07.2016г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ     НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Тополница” № 019

******

ДПС

Изх № У000073

от 07.11.2016г.

17.

АУ000896 от 18.07.2016г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ГЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

бул.”Кн.Мария Луиза” №.103, ет.06, ап.024

******

ДНИ,ТБО

Изх № У000074

от 07.11.2016г .

18.

АУ000899 от 19.07.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян№.105

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № У000075

от 07.11.2016г.

19.

АУ000900 от 19.07.2016г.

 

АУЗД

МАЛИН БОРИСЛАВОВ МАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” № 063, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № У000076

от 07.11.2016г.

20.

АУ000901 от 19.07.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ САШОВ ШОПОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Марица” № 010, ет.08, ап.22

******

ДПС

Изх № У000078

от 07.11.2016г .

21.

АУ000908 от 20.07.2016г.

 

АУЗД

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март”   №012, вх.А, ет.07, ап. 020

******

ДПС

Изх № У000080

от 07.11.2016г.

  1. 22.

АУ000915 от 22.07.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп”   №002, вх.Б, ет.03, ап. 033

******

ДПС

Изх № У000082

от 07.11.2016г

23.

АУ000920 от 22.07.2016г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО ДОЙЧЕВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява№.003, ет.01, ап.01

******

ДПС

Изх № У000084

от 07.11.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.11.2016г.Съобщението е

снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.11.2016г.