projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 257

PostHeaderIconСписък 257

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 07.11.2016г.          

валидно до 21.11.2016г., 17:00 часа           

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001126 от 15.08.2016г.

АУЗД

СТРУМА МАРИНОВА ДЖОШАР

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Петко Д Петков" №21, вх.А, ет.2

*****

ДПС/ДНИ ТБО

 

Изх № У000067 от 07.11.2016г.

2.

АУ001122 от 15.08.2016г.

 

АУЗД

ТОМА БОРИСЛАВОВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Антим I" №21, вх.А, ат.2,ап.5

*****

ДПС/ДНИ /ТБО

 

Изх № У000066 от 07.11.2016г.  

3.

АУ001118 от 15.08.2016г.

 

АУЗД

СПАС ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Пловдивска" №80, ет.6, ап.16

*****

ДПС

Изх № У000065 от 07.11.2016г.  

4.

АУ001089 от 10.08.2016г.


АУЗД

ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ КУКОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Марица" №14

*****

ДПС/ДНИ /ТБО

 

Изх № У000064 от 07.11.2016г.  

5.

АУ001062 от 09.08.2016г.

 

АУЗД

ДЖОРДЖО КАПЕШОТИ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Пловдивска" бл.72, ап.5

*****

ДПС

Изх № У000063 от 07.11.2016г.  

6.

АУ001017 от 04.08.2016г.

АУЗД

САШО ДИНКОВ ШОПОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Марица" №10, ет.8, ап.22

*****

ДПС

Изх № У000062 от 07.11.2016г.  

7.

АУ001110 от 12.08.2016г.

АУЗД

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Иван Соколов" №40

*****

ДПС

Изх № У000061 от 07.11.2016г.  

8.

АУ001097 от 11.08.2016г.

АУЗД

ЙОСИФ КОСТАДИНОВ РАДЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Бузлуджа" №8, ет.1, ап.2

*****

ДПС

Изх № У000059 от 07.11.2016г.  

9.

АУ001096 от 11.08.2016г.

АУЗД

РОСЕН ВЪЛЕВ БОГОЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Рила" №40, вх.А,ет.5, ап.10

*****

ДПС

 

Изх № У000058 от 07.11.2016г.  

10.

АУ000983 от 01.08.2016г.

 

АУЗД

„ЛИЛИЯКОМ” ПАНАЙОТИС ЕЛЕФТЕРИОС ПЕРПЕРИДИС

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Петко Машев"№11, ет.2

*****

ДПС

 

 

Изх № У000056 от 07.11.2016г.  

11.

АУ000966 от 29.07.2016г.

АУЗД

ЮСЕИН САДЪК ЕМИН

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Спартак" №30, ет.1, ап.23

*****

 

ДПС

 

Изх № У000055 от 07.11.2016г.  

12.

АУ000951 от 27.07.2016г.

АУЗД

ЦВЕТА ПЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Стефан Караджа" №11, вх.Г, ет.2, ап.37

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № У000053 от 07.11.2016г.  

13.

АУ000950 от 27.07.2016г.

АУЗД

ЦВЕТЕЛИНА СПАСОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №104, ет.4, ап.13

*****

ДПС

 

Изх № У000051 от 07.11.2016г.  

14.

АУ000945 от 27.07.2016г.

АУЗД

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Хрисо Ботев" №57, ет.4, ап.13

*****

ДПС

 

Изх № У000050 от 07.11.2016г.  

15.

АУ000940 от 26.07.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №90, ет.8, ап.22

*****

ДПС

 

Изх № У000049 от 07.11.2016г.  

16.

АУ000939 от 26.07.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРИНКОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Рила"№44, ет.4, ап.7

*****

ДПС

 

Изх № У000046 от 07.11.2016г.  

17.

АУ000937 от 26.07.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ИЛЧЕВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Панайот Волов"№26, ет.4, ап.10

*****

ДПС

 

Изх № У000044 от 07.11.2016г.  

18.

АУ000934 от 26.07.2016г.

 

АУЗД

СНЕЖАНА РАЙКОВА ШУРАНОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Спартак"№14, ет.2, ап.5

*****

ДПС

 

Изх № У000043 от 07.11.2016г.  

19.

АУ000931 от 26.07.2016г.

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Велико Търново"№18

*****

ДПС

Изх № У000042 от 07.11.2016г.  

20.

АУ000929 от 25.07.2016г.

АУЗД

ЮЛИАН СИМЕОНОВ КРУМОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Рила"№28, вх.А,ет.2, ап.4

*****

ДПС

Изх № У000040 от 07.11.2016г.  

21.

АУ000927 от 25.07.2016г.

АУЗД

ЙОАННА ЦВЕТАНОВА БАНКОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Атон"№3

*****

ДПС/ДНИ /ТБО

Изх № У000038 от 07.11.2016г.  

22.

АУ000926 от 25.07.2016г.

 

АУЗД

ТОДОР РУМЕНОВ КЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Вит I"№21, вх.Б, ет.3, ап.5

*****

   ДПС/ДНИ /ТБО

Изх № У000035 от 07.11.2016г.

23.

АУ000922 от 25.07.2016г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул."Бузлуджа"№18, ет.3, ап.8

*****

ДПС

Изх № У000033 от 07.11.2016г.  

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 07.11.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.11.2016г.