projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

PostHeaderIconСъобщение относно списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

 

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен II – ри етап от подбор на специалисти на трудови и граждански договори

в рамките на проект ”Център за социално включване и развитие” град Пазарджик

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

точки

1

Веселина Любомирова Кузева

 

медиатор

82

2

Цонка Николаева Караджова

 

счетоводител/касиер/домакин

84

3

Ирина Иванова Стаматова

 

управител

88

4

Крум Иванов Иванов

 

юрист

88

5

 

Красимира Георгиева Сариева

стоматолог

94

6

 

Илиян Красимиров Траянов

гинеколог

94

7

 

Росица Иванова Генова

управител

77

8

 

Кристина Серьожева Гангова

медиатор

67

9

 

Диана Лазарова Минчева

счетоводител/касиер/домакин

75

10

 

Наско Кирилов Янакиев

шофьор

95

 

 

За да бъдат сключени трудови и граждански договори с класираните кандидати, е необходимо в срок до 23.11.2016 г. същите да подадат писмено заявление /свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложат следните документи: свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; ЕР на ТЕЛК /ако притежават/.


За контакти: Светлана Стаменова – координатор проект - Община Пазарджик, ет. 9, ст. № 907, тел. 034/ 402 356