projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 258

PostHeaderIconСписък 258

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 07.12.2016г.          

валидно до 21.12.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000204 от 16.05.2016г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ТОМОВА ДИМОВА

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Тринадесета” №024

******

ДПС

Изх № У000104    от 07.12.2016г.

2.

АУ000974 от 01.08.2016г.

 

АУЗД

СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №019

******

ДПС

Изх № У000105    от 07.12.2016г.

3.

АУ001031 от 05.08.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и осма” №011

******

ДПС

Изх № У000106    от 07.12.2016г.

4.

АУ001119 от 15.08.2016г.

 

АУЗД

ЯНКО МИТКОВ АНДОНОВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Двадесета” №002

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000107    от 07.12.2016г.

5.

АУ001144 от 17.08.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ТОШОВ АЛЕКСАНДРОВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и седма” №001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000108    от 07.12.2016г.

6.

АУ001218 от 22.08.2016г.

 

АУЗД

ЗЛАТКО АНГЕЛОВ ФЕРДОВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Шеста” №018

******

ДПС

Изх № У000109    от 07.12.2016г.

7.

АУ001239 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

АТАНАС МИНЧОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и пета” №021А

******

ДПС

Изх № У000110    от 07.12.2016г.

8.

АУ001244 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Петдесет и втора” №016

******

ДПС

Изх № У000111    от 07.12.2016г.

9.

АУ001249 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ЗАРКО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Седма” №006

******

ДПС

Изх № У000112    от 07.12.2016г.

10.

АУ001253 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ГЮРГЕНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА

с. Сарая, общ. Пазарджик, ул.”Седма” №010

******

ДПС

Изх № У000113    от 07.12.2016г.

11.

АУ001254 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

СИМЕОН МЕТОДИЕВ МАРИНОВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Петдесета” №015

******

ДПС

Изх № У000114    от 07.12.2016г.

12.

АУ001261 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ВЕРКА МАРЕВА ПЕХЛИВАНСКА

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Осма” №024

******

ДПС

Изх № У000115    от 07.12.2016г.

13.

АУ001270 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯ АСЕНОВ ПЕТРОВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и първа” №040Б

******

ДПС

Изх № У000116    от 07.12.2016г.

14.

АУ001368 от 29.08.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЕВ

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и втора” №018

******

ДПС

Изх № У000117    от 07.12.2016г.

15.

АУ001371 от 29.08.2016г.

 

АУЗД

ИВО МИТКОВ ЧОЛАКОВ

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Дванадесета” №029

******

ДПС

Изх № У000118    от 07.12.2016г.

16.

АУ001451 от 02.09.2016г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

с. Сарая, общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта” №010

******

ДПС

Изх № У000119    от 07.12.2016г.

17.

АУ001476 от 09.09.2016г.

 

АУЗД

БОРИС НЕДЯЛКОВ ЯНЕВ

с. Гелеменово, общ. Пазарджик, ул.”Пета” №008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000120    от 07.12.2016г.

18.

АУ001495 от 17.09.2016г.

 

АУЗД

ЛАЛО ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и пета” №021

******

ДПС

Изх № У000121    от 07.12.2016г.

19.

АУ001505 от 17.09.2016г.

 

АУЗД

ТИМ ТРАНС ГРУП ЕООД

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №12

******

ДПС

Изх № У000122    от 07.12.2016г.

20.

АУ001510 от 19.09.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН ИЛИЕВ ГАДЖЕВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Девета” №027

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000123    от 07.12.2016г.

21.

АУ001521 от 21.09.2016г.

 

АУЗД

РИЧАРД АНДРЮ КАРТЪР

с. Сарая, общ. Пазарджик, ул.”Седемнадесета” №13А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000124    от 07.12.2016г.

22.

АУ001534 от 27.09.2016г.

 

АУЗД

ДОНЧО МИТКОВ КРЪСТЕВ

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Седма” №013А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000125    от 07.12.2016г.

23.

АУ001358 от 26.08.2016г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.07, ап.038

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000126    от 07.12.2016г.

24.

АУ000779 от 23.06.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН ВАСИЛЕВ ПОПОВ

гр.Пловдив,ул.”Вук Караджич” №21

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000127    от 07.12.2016г.

25.

АУ001232 от 23.08.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ ПЕТРОВА ДУМБАЛАКОВА

с. Бошуля, общ. Септември, ул. “Четиридесет и първа” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000128    от 07.12.2016г.

26.

13-Р-14 от 13.06.2016г.

 

СЪОБЩ.

РАДОСТИНА БОГДАНОВА АШИКЯН

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №033А

******

ДПС

Изх № 13-Р-24    от 07.12.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.12.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.12.2016г.