projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик

PostHeaderIconДоставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик


Наименование

Дата на публикуване/ Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

13.12.2016

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

22.12.2016

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

09.02.2017

Договор, включително приложенията към него

01.03.2017

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП