There are no translations available.

КОЛ ЦЕНТЪР за обслужване на граждани, фирми и институции, чрез генериране на входящи и изходящи обаждания, справки на телефон 034/96 96 96.

 

На него могат да се подават сигнали във връзка с :

  • приемане и обработка на сигнали, писма, жалби и други.
  • предоставяне на обща информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звената на Община Пазарджик.
  • предоставяне на обща информация за услугите, предлагани от Община Пазарджик, начина на тяхното получаване, необходимите документи при подаване на различни заявления за услуги, срокове и цени.
  • подпомагане на гражданите и фирмите при подаване на заявления за извършване на админстративни услуги по електронен път.
  • проследяване развитието на подадените сигнали, писма, жалби и др., след получаване обратна информация от съответните звена на Община Пазарджик.
  • предоставяне на информация на гражданите за текущи дейности и проблеми при обработката на постъпили сигнали, по които звената на общинска администрация са предприели или ще предприемат действия.

 

Достъпът до дежурния телефон е 24 часа в денонощието, като в периода от 8,30 ч. - 20,30 ч. ще се свързватe директно с оператор, а след това ще иматe възможност да оставятe съобщения на телефонен секретар.