projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на община Пазарджик през 2017 г.

PostHeaderIconПоддържане и ремонт на художествено осветление на територията на община Пазарджик през 2017 г.

Наименование

Дата на публикуване/ Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

14.12.2016

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

16.12.2016

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

30.12.2016

Договор, включително приложенията към него

03.01.2017

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП