projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти Избор на педиатри, по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

PostHeaderIconИзбор на педиатри, по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

Наименование

Дата на публикуване/ Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

16.12,2016

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

29.12.2016

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

21.02.2017

Договор, включително приложенията към него

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП