projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

PostHeaderIconСъобщение относно допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 20.11.2016, 11:00 часа в стая №810, ет.8 на община Пазарджик

 

от подбор на персонал /трудови договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44–И-509

08.12.2016

Илия Борисов Станков

 

 

медиатор

допуска се до събеседване

   44–П-380

13.12.2016

Павлина Стоянова Ангелова

 

 

медиатор

допуска се до събеседване