projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 259

PostHeaderIconСписък 259

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в вторник, 20.12.2016г.          

валидно до 03.01.2017, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000232 от 18.05.2016г.

 

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

с.Црънча, ул.”Тридесет и втора” №3

******

ДПС

Изх № 000129 от

20.12.2016г.

2.

АУ000253 от 19.05.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГАБЕРОВ

с.Паталеница, ул.”Двадесета” №1

******

ДПС

Изх № 000131 от

20.12.2016г.

3.

АУ000317 от 26.05.2016г.

 

АУЗД

ТОНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ

с.Ал.Консантиново, ул.”Светогорци” №5А

******

ДПС

Изх № 000132 от

20.12.2016г.

4.

АУ000733 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ ДОБРЕВА БЪРЗЕВА

с.Мало Конаре, ул.”Четиридесет и седма” №1

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000133 от

20.12.2016г.

5.

АУ000798 от 24.06.2016г.

 

АУЗД

„ЦЕКО ТРАНС” ЕООД

с.Добровница, ул.”Седма“ №32

******

ДПС

Изх № 000134 от

20.12.2016г.

6.

АУ000910 от 21.07.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СТЕФАНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Седма“ №49

******

ДНИ / ТБО/ ДПС

Изх № 000135 от

20.12.2016г.

7.

АУ000919 от 22.07.2016г.

 

АУЗД

ТОДОР СТОИЛОВ ЗЛАТАНОВ

с.Братаница, ул.”Тридесета“ №7

******

ДПС

Изх № 000136 от

20.12.2016г.

8.

АУ000942 от 26.07.2016г.

 

АУЗД

МИРОСЛАВ ОЛЕГОВ МАРИНКОВ

с.Мокрище, ул.”Тринадесета“ №5

******

ДПС

Изх № 000137 от

20.12.2016г.

9.

АУ000977 от 01.08.2016г.

 

АУЗД

ЮРИ ДОНКОВ ЙОСИФОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта“ №34

******

ДПС

Изх № 000138 от

20.12.2016г.

10.

АУ000987 от 01.08.2016г.

 

АУЗД

ЗАПРИНКА АСЕНОВА ФЕРДОВА

с.Ал.Константиново, ул.”Възрожденска“ №2

******

ДПС

Изх № 000139 от

20.12.2016г.

11.

АУ000989 от 02.08.2016г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ЗАФИРОВА

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и осма“ №12

******

ДПС

Изх № 000140 от

20.12.2016г.

12.

АУ001015 от 04.08.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯ БОРИСОВ ИЛИЕВ

с.Звъничево, ул.”Двадесет и осма “ №13

******

ДПС

Изх № 000141 от

20.12.2016г.

13.

АУ001041 от 05.08.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

с.Звъничево, ул.”Тринадесета “ №31

******

ДПС

Изх № 000142 от

20.12.2016г.

14.

АУ001048 от 08.08.2016г.

 

АУЗД

СТОЙЧО СТОИЧКОВ ИВАНОВ

с.Черногорово, ул.”Единадесета “ №6

******

ДПС

Изх № 000143 от

20.12.2016г.

15.

АУ001058 от 09.08.2016г.

 

АУЗД

ДИНКО САШОВ ШОПОВ

с.Овчеполци, ул.”Трета” №1

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000144 от

20.12.2016г.

16.

АУ001079 от 10.08.2016г.

 

АУЗД

ФЬОДОР ФЬОДОРОВИЧ ЧЕВДАР

с.Дебръщица, ул.”Първа” №8

******

ДПС

Изх № 000145 от

20.12.2016г.

17.

АУ001115 от 15.08.2016г.

 

   АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ  СПАСОВ

с.Мокрище, ул.”Тридесета” №62

******

ДПС

Изх № 000147 от

20.12.2016г.

18.

АУ001181 от 19.08.2016г.

 

   АУЗД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

с.Юнаците, ул.”Шеста” №18

******

     ДПС

Изх № 000148 от

20.12.2016г.

19.

АУ001209 от 22.08.2016г.

 

   АУЗД

ДОНКА ТРЕНДАФИЛОВА МУНЧАН

с.Ляхово, ул.”Седемнадесета” №18

******

ДПС

Изх № 000149 от

20.12.2016г.

20.

АУ001265 от 24.08.2016г.

 

   АУЗД

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

с.Паталеница, ул.”Шестдесет и четвърта” №6

******

ДПС

Изх № 000151 от

20.12.2016г.

21.

АУ000183 от 11.05.2016г.

   АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

с.Главиница, ул.”Седма”№10

******

ДПС

Изх № 000152 от

20.12.2016г.

22.

АУ001018 от 04.08.2016г.

 

АУЗД

ПАНАЙОТ ЖИВКОВ ЛАЗАРОВ

с.Главиница, ул.”Десета”№6

******

ДПС

Изх № 000153 от

20.12.2016г.

23.

АУ001050 от 08.08.2016г.

 

АУЗД

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА САВОВА

с.Главиница, ул.”Тракия”№7, ет.1, ап.2

******

ДПС

Изх № 000154 от

20.12.2016г.

24.

АУ001108 от 12.08.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ МИНЧЕВ

с.Главиница, ул.”Трета” №12, ет.3, ап.10

******

ДПС

Изх № 000155 от

20.12.2016г.

25.

АУ001081 от

10.08.2016г.

 

АУЗД

ВАСИЛ СТОИЛОВ ДОБРЕВ

с.Црънча, ул.”Тридесет и втора” №9

*****

ДПС

Изх № 000146 от

20.12.2016г.

26.

АУ001211 от

22.08.2016г.

 

АУЗД

ВЛАДО ИЛИЕВ МИХОВ

Синитово, ул.”Петдесета” №6

*****

ДПС

Изх № 000150 от

20.12.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.12.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.01.2017г.