projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №2997/14.12.2016 г. относно определяне границите на районите в които през 2017 г. Общината ще организира сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци

PostHeaderIconЗаповед №2997/14.12.2016 г. относно определяне границите на районите в които през 2017 г. Общината ще организира сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци

There are no translations available.