projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 260

PostHeaderIconСписък 260

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 21.12.2016г.          

валидно до 04.01.2017, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001276 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

СИМЕОН АНГЕЛОВ КРУМОВ

с. Драгор, общ. Пазарджик, ул.”Осма” №008

******

ДПС

Изх № У000156    от 21.12.2016г.

2.

АУ001277 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Деветдесет и пета” №001А

******

ДПС

Изх № У000157    от 21.12.2016г.

3.

АУ001280 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯН САШОВ КОЦЕВ

с. Юнаците, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и първа” №012

******

ДПС

Изх № У000158    от 21.12.2016г.

4.

АУ001288 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Втора” №003

******

ДПС

Изх № У000159    от 21.12.2016г.

5.

АУ001291 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

САФЕТ МИНАС ШАМБАЛ

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Възрожденска” №1

******

ДПС

Изх № У000160   от 21.12.2016г.

6.

АУ001298 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

АТАНАСКА ИЛИЕВА МАНОЛОВА

с. Априлци, общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и първа” №010

******

ДПС

Изх № У000161    от 21.12.2016г.

7.

АУ001309 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

с. Мокрище, общ. Пазарджик, ул.”Трета” №011

******

ДПС

Изх № У000162    от 21.12.2016г.

8.

АУ001324 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

НЕДРЕД РАФЕТОВА ЯШАРОВА

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Тунджа” №016А

******

ДПС

Изх № У000163    от 21.12.2016г.

9.

АУ001325 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА МИШЕВА

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Вихрен” №002

******

ДПС

Изх № У000164    от 21.12.2016г.

10.

АУ001362 от 26.08.2016г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Ропотамо” №012

******

ДПС

Изх № У000165    от 21.12.2016г.

11.

АУ001363 от 26.08.2016г.

 

АУЗД

МИНКА БОНЧЕВА ИЛИЕВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Деветдесета” №008

******

ДПС

Изх № У000166    от 21.12.2016г.

12.

АУ001394 от 29.08.2016г.

 

АУЗД

КОСТАДИН СВЕТОСЛАВОВ ГЪЛЕВ

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Пирин” №009

******

ДПС

Изх № У000167    от 21.12.2016г.

13.

АУ001396 от 29.08.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА КИРИЛОВА МИЛЧЕВА

с. Добровница, общ. Пазарджик, ул.”Четиринадесета” №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000168    от 21.12.2016г.

14.

АУ001452 от 02.09.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЬО АТАНАСОВ ПАТЪРОВ

с. Овчеполци, общ. Пазарджик, ул.”Девета” №012

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000169    от 21.12.2016г.

15.

АУ001453 от 02.09.2016г.

 

АУЗД

ГРИША АТАНАСОВ ПАТЪРОВ

с. Овчеполци, общ. Пазарджик, ул.”Девета” №014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000170    от 21.12.2016г.

16.

АУ001517 от 20.09.2016г.

 

АУЗД

ДОНКА ЗАПРИНОВА АНГЕЛОВА

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Рила” №005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № У000171    от 21.12.2016г.

17.

АУ001525 от 26.09.2016г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ПАМПОВ

с. Черногорово, общ. Пазарджик, ул.”Тридесета” №005

******

ДПС

Изх № У000172    от 21.12.2016г.

18.

АУ001527 от 26.09.2016г.

 

АУЗД

СТРАХИЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Рила” №004

******

ДПС

Изх № У000173    от 21.12.2016г.

19.

АУ001531 от 26.09.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Мокрище, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №063

******

ДПС

Изх № У000174    от 21.12.2016г.

20.

АУ001550 от 04.10.2016г.

 

АУЗД

ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ПЕЕВ

с. Црънча, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №052

******

ДПС

Изх № У000175    от 21.12.2016г.

21.

АУ001579 от 11.10.2016г.

 

АУЗД

ЕТ СТОЯН ВЕЛИЧКОВ

с. Звъничево, общ. Пазарджик

******

ДПС

Изх № У000176    от 21.12.2016г.

22.

АУ001608 от 18.10.2016г.

 

АУЗД

ИВАН АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

с. Црънча, общ. Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №003

******

ДПС

Изх № У000177    от 21.12.2016г.

23.

АУ001443 от 01.09.2016г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ПАНЧЕВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Единадесета” №011

******

ДПС

Изх № У000178    от 21.12.2016г.

24.

АУ001493 от 16.09.2016г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОСИФОВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Седма” №010

******

ДПС

Изх № У000179    от 21.12.2016г.

25.

АУ001561 от 11.10.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАНЧЕВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №005

******

ДПС

Изх № У000180    от 21.12.2016г.

26.

АУ000725 от 22.06.2016г.

 

АУЗД

“ТРАНЕКС” АД

гр.София, общ. Столична, р-н Възраждане, ул.”Света София” №2

******

ДНИ/ТБО

Изх № У000181    от 21.12.2016г.

27.

АУ001256 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

с. Братаница, общ. Пазарджик, ул.”Дванадесета” №006

******

ДПС

Изх № У000182    от 21.12.2016г.

28.

АУ001374 от 29.08.2016г.

 

АУЗД

ИВАН НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

с. Росен, общ. Пазарджик, ул.”Четвърта” №013

******

ДПС

Изх № У000183    от 21.12.2016г.

29.

АУ001065 от 09.08.2016г.

 

АУЗД

ГЕНАДИЙ БЛАГОВ ДИМИТРОВ

с. Ляхово, общ. Пазарджик, ул.”Девета” №003

******

ДПС

Изх № У000184    от 21.12.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.12.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.01.2017г.