projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 214 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 007020, местн. „Под селото”, земл. Говедаре

Решение № 215 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 135017, местн. „Чорбови градини”, земл. Црънча

Решение № 226 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. с идентификатор 55155.13.91, местн. „Чукур савак”, земл. Пазарджик

Решение № 227 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и.с идентификатор 55155.10.200, местн. „Татар екин”, земл. Пазарджик

Решение № 228 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 048008, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

Решение № 233 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 046001, местн. „Каратопрак”, земл. Ал. Константиново

Решение № 234 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 048040, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

Решение № 235 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 034002, местн. „Минева могила”, земл. Черногорово

Решение № 236 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 55155.508.9, кв. 2-инд. зона гр. Пазарджик

Решение № 238 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 011033, местн. „Шеолу” земл. Главиница

Решение № 253 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 020002 и 020003, местн. „Топлика” земл. Главиница

Решение № 254 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. с идентификатор 55155.21.113, местн. „Малък Якуб”” земл. Пазарджик

Решение № 254 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 004002, местн. „Шеолу”” земл. Главиница

Заповед № 122 / 24.10.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1066 в кв. 46 в с. Мало Конаре

Заповед № 125 / 02.11.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VІІ-41, VІІІ-40 и ІХ-39 в кв. 471 по плана гр. Пазарджик

Заповед № 127 / 02.11..2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-476 и УПИ ХІV-477 в кв. 398 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 137 / 02.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХХVІ /п.и. 001037/ и УПИ ХХХVІІ /п.и. 001036/, местн. „Говедарски път” в земл. Паталеница

Заповед № 138 / 02.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-01, Автосервиз /п.и. 152001/ местн. „Далъка” земл. Гелеменово

Заповед № 140 / 12.12.2016 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-501 в кв. 327 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 143 / 22.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1607, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик

Заповед № 145 / 23.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1609, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик

Заповед № 146 / 23.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-37 и УПИ Х-38 в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик