projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 214 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 007020, местн. „Под селото”, земл. Говедаре

Решение № 215 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 135017, местн. „Чорбови градини”, земл. Црънча

Решение № 226 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. с идентификатор 55155.13.91, местн. „Чукур савак”, земл. Пазарджик

Решение № 227 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и.с идентификатор 55155.10.200, местн. „Татар екин”, земл. Пазарджик

Решение № 228 от 31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 048008, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

Решение № 233 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 046001, местн. „Каратопрак”, земл. Ал. Константиново

Решение № 234 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 048040, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

Решение № 235 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 034002, местн. „Минева могила”, земл. Черногорово

Решение № 236 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 55155.508.9, кв. 2-инд. зона гр. Пазарджик

Решение № 238 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 011033, местн. „Шеолу” земл. Главиница

Решение № 253 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 020002 и 020003, местн. „Топлика” земл. Главиница

Решение № 254 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. с идентификатор 55155.21.113, местн. „Малък Якуб”” земл. Пазарджик

Решение № 254 от 21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 004002, местн. „Шеолу”” земл. Главиница

Заповед № 122 / 24.10.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1066 в кв. 46 в с. Мало Конаре

Заповед № 125 / 02.11.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VІІ-41, VІІІ-40 и ІХ-39 в кв. 471 по плана гр. Пазарджик

Заповед № 127 / 02.11..2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-476 и УПИ ХІV-477 в кв. 398 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 137 / 02.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХХVІ /п.и. 001037/ и УПИ ХХХVІІ /п.и. 001036/, местн. „Говедарски път” в земл. Паталеница

Заповед № 138 / 02.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-01, Автосервиз /п.и. 152001/ местн. „Далъка” земл. Гелеменово

Заповед № 140 / 12.12.2016 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-501 в кв. 327 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 143 / 22.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1607, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик

Заповед № 145 / 23.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1609, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик

Заповед № 146 / 23.12.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-37 и УПИ Х-38 в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик