PostHeaderIconРедовните пресконференции

Уважаеми колеги,

 Редовните пресконференции на кмета г-н Тодор Попов и общинското ръководство ще се провеждат два пъти в месеца. Следващата пресконференция ще се състои на 29.11.2011 г. /вторник/ от 10.00 часа в Кметска зала на Община Пазарджик.